Yang Mengikuti Blog ini :

15 July 2009

PERLAKSANAAN HUKUM HUDUD TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ?

Semasa sessi pra muzakarah yang diadakan pada sebelah malam juga tidak kurang menariknya pembentangannya. Pada sebelah malamnya pembentangan kertas kerja ada dua iaitu " Dilema Melayu - Islam : Kurang Fikir atau Kurang Zikir ?" yang disampaikan oleh Saudara Pahrol Muhamad Juoi. Manakala kertas kerja kedua pula disampaikan oleh Tn Haji Hanif Katri yang merupakan salah seorang peguam membentangkan tajuk "Memperkasakan Islam di dalam Perlembagaan ".

Saya tidak berhasrat untuk mebincangkan tentang kertas kerja yang pertama kerana pembentangan hanya biasa sahaja. Kertas kerdua yang dibentangkan amat menarik di mana Tn Hj Hanif Katri membawakan isu tentang Islam di dalam Perlembagaan dengan menyentuh isu artikel 3 (1) iaitu Islam ialah agama Persekutuan. Saya tidak berhasrat untuk mengulas panjang cuma apa yang amat menarik ialah apabila beliau menyanggah pendapat yang sering kita dengar bahawa kerajaan negeri tidak boleh melaksanakan Hudud kerana ianya bertentangan dengan perlembagaan persekutuan.

Dengan mengemukakan pendapat peribadinya bahawa hal - hal yang berkaitan dengan Islam adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Negeri kerana Sultan Ketua Agama bagi negeri. Jadi seandainya DUN telah meluluskan dan diperkenankan Sultan maka tidak ada masalah kerana bersandarkan artikel 3(1) Islam adalam agama persekutuan dan jelas adakah Hudud itu bercanggah dengan peruntukan 3(1) bahkan ianya adalah selari.

Dengan membawakan satu cabaran beliau mengatakan tindakan pertama yang harus dilaksanakan ialah laksanakan dahulu hukum hudu di negeri - negeri .Jika sekiranya pihak persekutuan ingin menghalang maka beliau mencadangkan carilah lawyer yang hebat untuk lawan.

Semasa sessi pra muzakarah yang diadakan pada sebelah malam juga tidak kurang menariknya pembentangannya. Pada sebelah malamnya pembentangan kertas kerja ada dua iaitu " Dilema Melayu - Islam : Kurang Fikir atau Kurang Zikir ?" yang disampaikan oleh Saudara Pahrol Muhamad Juoi. Manakala kertas kerja kedua pula disampaikan oleh Tn Haji Hanif Katri yang merupakan salah seorang peguam membentangkan tajuk "Memperkasakan Islam di dalam Perlembagaan ".

Saya tidak berhasrat untuk mebincangkan tentang kertas kerja yang pertama kerana pembentangan hanya biasa sahaja. Kertas kerdua yang dibentangkan amat menarik di mana Tn Hj Hanif Katri membawakan isu tentang Islam di dalam Perlembagaan dengan menyentuh isu artikel 3 (1) iaitu Islam ialah agama Persekutuan. Saya tidak berhasrat untuk mengulas panjang cuma apa yang amat menarik ialah apabila beliau menyanggah pendapat yang sering kita dengar bahawa kerajaan negeri tidak boleh melaksanakan Hudud kerana ianya bertentangan dengan perlembagaan persekutuan.

Dengan mengemukakan pendapat peribadinya bahawa hal - hal yang berkaitan dengan Islam adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Negeri kerana Sultan Ketua Agama bagi negeri. Jadi seandainya DUN telah meluluskan dan diperkenankan Sultan maka tidak ada masalah kerana bersandarkan artikel 3(1) Islam adalam agama persekutuan dan jelas adakah Hudud itu bercanggah dengan peruntukan 3(1) bahkan ianya adalah selari.

Dengan membawakan satu cabaran beliau mengatakan tindakan pertama yang harus dilaksanakan ialah laksanakan dahulu hukum hudu di negeri - negeri .Jika sekiranya pihak persekutuan ingin menghalang maka beliau mencadangkan carilah lawyer yang hebat untuk lawan.

No comments:

Post a Comment